top of page

Goodbye Words

 

Solo exhibition in Ramat Gan Museum 

בראשית היה קו אופק

היו למעשה אינסוף קווי אופק

לא היה אדם כלל.

 

דבר אינו יחסי

מה שקיים ישנו

אין לו שם כלל.

 

להתראות מילים!

בראשית היה העולם

רק לאחר מכן נבראתן.

 

מעכשיו אני מדברת

רק

עם קווי אופק.

bottom of page